برج سپهر الهیه در ۴۴ طبقه و با مساحت ۷۴۰۰۰ متر مربع در تهران در حال ساخت می‌باشد. این پروژه در سال ۱۳۹۶ توسط گروه طراحی و تضمین کیفیت سازان کنترل گردیده است.

مجموع مساحت : ۷۴۰۰۰ متر مربع

تعداد طبقات : ۴۴ طبقه

کاربری : اداری، تجاری

نوع سازه : فولادی

سیستم مقاوم جانبی : قاب خمشی فولادی ویژه

مسئولیت : کنترل طراحی

محل ساخت : تهران

All Devices

تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.