نرم‌افزار جامع مدیریت خطر

مجموعه نرم‌افزاری سازان

نرم‌افزار تحلیل خطر

Hazard Management
سامانه جامع مدیریت خطر شهری
SAZAN
نرم‌افزار پیشرفته طراحی و بهینه‌سازی سازه‌ها
Eq Hazard
نرم‌افزار جامع تحلیل خطر لرزه‌ای

به لطف خدای بزرگ، پس از سال‌ها مطالعه و تحقیق و با بکارگیری نرم‌افزار جامع تحلیل خطر زمین لرزه (EqHazard)، طیف طرح خطر یکنواخت و طیف طرح آئین‌نامه ASCE برای تمام نقاط ایران عزیز تهیه و آماده بهره‌برداری برای مهندسان و محققان گرامی شده است.

 

فعالیت‌های اخیر سازان

بازتاب خبری تست اتصال CFTB در رسانه‌ها

فیلم زمان گریز (timelapse) پروژه صائب در برپایی سازه مبتنی بر سیستم CFTB

آزمون نمونه اتصال CFTB در آزمایشگاه سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.