گروه طـراحی و تضمـین کیفـیت سـازان با توجه به در اختیار داشتن نرم‌افزارهای تکمـیلی جهت پوشش دهی کنترل‌های سازه‌ای که توسط نرم‌افزار‌های تجاری موجود در بازار قابل انجام نیست و گردآوری مجموعه‌ای کامل از چک لیست‌های کنترلی که تمامی بخشهای یک طرح را در بر گرفته‌اند، می تواند به عنوان کنترلر در تمامی بخش‌های طراحی سازه فعالیت نماید.

برای استفاده از این امکان می توانید پکیج اطلاعاتی پروژه خود شامل فایلهای محاسباتی و نقشه‌های فنی و اجرایی را در اختیار سازان قرار داده و نهایتا تا سه روز کاری نتیجه کنترل تمامی بخشهای سازه‌ای شامل موارد زیر را دریافت نمایید:

  • کنترل‌های مدل سازه‌ای
  • کنترل ‌طراحی اتصالات
  • کنترل ‌‌طراحی سقف
  • کنترل ‌طراحی فونداسیون
  • کنترل دیافراگم
  • کنترل ضوابط سازه‌های با شکل پذیری زیاد
  • کنترل ‌رعایت رواداری مرتبط با ابعاد و اندازه‌ها در نقشه
  • کنترل تطابق نقشه‌های فنی و مدل سازه‌ای

 

سازان در تعداد زیادی از پروژه‌های شاخص کشوری به عنوان کنترلر حضور داشته است که در قسمت پروژه‌ها می‌توانید اطلاعات بیشتری از آنها دریافت نمایید.


تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.