پروژه مجتمع تجاری ققنوس به مساحت حدود ۵۶۰۰۰ مترمربع و در ۱۸ طبقه در شهر سمنان ساخته شده است. این پروژه در سال ۱۳۹۶ توسط گروه طراحی و تضمین کیفیت سازان تحت بازطراحی و بهینه سازی قرار گرفته است.

  • مجموع مساحت : ۵۶۰۰۰ متر مربع
  • مسئولیت : بازطراحی و بهینه سازی 
  • محل ساخت : سمنان
  • تعداد طبقات : ۱۸ طبقه
  • کاربری : هتل و تجاری
  • نوع سازه : بتنی
  • سیستم مقاوم جانبی : قاب خمشی ویژه و دیوار برشی  
ویژگی‌های پروژه

تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.